You are currently viewing Modlitwy za bezpieczeństwo w drodze

Modlitwy za bezpieczeństwo w drodze

Po dłuższej przerwie wracamy do niedziel modlitewnych. Jak już wiecie z naszych dotychczasowych działań, zawsze modlimy się o temat, który jest aktualny i mocno nas porusza. Takim tematem są smutne statystyki dotyczące zgonów ludzi w drodze, próbujących znaleźć nowy dom w Europie.

Według kilku źródeł liczba zgonów migrantów gwałtownie wzrosła w zeszłym roku. W Europie było to co najmniej około 2700, ale to może nie być ostateczna liczba. Wspólną przyczyną śmierci są żywioły natury, chcemy błagać naszego Ojca Niebieskiego o ochronę przed nimi dla ludzi w drodze.

 

Czy wiedziałeś, że:

Módlmy się w niedzielę 13 lutego 2022 r. wspólnie od 5.00 do północy o:

 

– Bożą ochronę przed żywiołami dla ludzi w drodze (morza, rzeki graniczne, zimno, śnieg, błotniste lasy…)

 – Mądrość, otwarte serca i ludzkie podejście polityków, którzy mają wpływ na pomoc tym ludziom

 – Uszanowanie międzynarodowych zobowiązań do ochrony życia ludzkiego i praw człowieka (ratowanie na morzu, zakończenie „pushbacków”, prawo do azylu…)

 – Chrześcijan, którzy zechcą przyjąć tych ludzi i podać im pomocną dłoń