You are currently viewing Pomoc dla Mukaczewo

Pomoc dla Mukaczewo

Pomoc dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Mukaczewie

Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z SCEAV Návsí i CB Horní Suchá w zakresie pomocy dla potrzebujących seniorów (pieluchy, pianki do dezynfekcji…), dzieci (pieluchy, żywność, suplementy), żołnierzy (dezynfekcja, bandaże), mat, żywności.

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli osobom wewnętrznie przesiedlonym w Mukaczewie!