You are currently viewing Ciepłe skarpetki!

Ciepłe skarpetki!

  • Post category:Uncategorized

Drodzy przyjaciele!!!
W sobotę 15.10.2022 grupa z Kościoła Braterskiego – Horní Suchá ponownie jedzie na Ukrainę z niezbędną pomocą materialną, a także duchową zachętą. Tym razem poza podstawowymi produktami są najbardziej poszukiwane
ciepłe skarpetki, które będą bardzo potrzebne w nadchodzącym sezonie zimowym. Dlatego ogłaszamy zbiórkę ciepłych skarpet (raczej dla dorosłych, jeśli to możliwe nowych) do czwartku, 13 października 2022 r., po czym rzeczy będą już pakowane do samochodów.
Skarpetki można przywieźć do Parafii Ewangelickiej w Czeskim Cieszynie Na Rozwoju (adres Czeski Cieszyn, Náměstí Dr. M. Luthera 677/1, albo Akátová 678/18). Wasze dary można przekazać na plebanii (dzwonek: Pilch).

Dziękujemy za pomoc! Możesz również wnieść wkład finansowy, a my kupimy potrzebne rzeczy 😉
Polskie konto CRS w PKO BP:
11 1020 1390 0000 6302 0658 8349