You are currently viewing Święta w drodze

Święta w drodze

Drodzy przyjaciele!

Obecnie nasz zespół służy w Serbii, skąd wyruszy do Bułgarii! Na miejscu, wraz z lokalnymi wolontariuszami, służą w obozach dla uchodźców, gdzie rozdają dzieciom paczki świąteczne! Dziękujemy CME i innym darczyńcom za paczki i nadal można wpłacać darowizny na konto Projektu Naděje pro národy na prezenty, ale także na pomoc na miejscu.