Kdo jsme?

Jsme křesťané a právníci, kteří vidí naléhavou potřebu právní, sociální, zdravotní a duchovní pomoci cizincům, zejména žadatelům o mezinárodní ochranu. Naším cílem je vytvořit v České republice subjekt fungující na křesťanských hodnotách, poskytující kvalitní a komplexní služby uprchlíkům.

Chcete-li se dozvědět více o naší službě, podívejte se na  rozhovor pro TV Noe – ZDE nebo Rádio 7 – ZDE.

Co víme?

Uprchlíci jsou lidé v tíživé životní situaci, bez pomoci mají velmi často mizivou naději na změnu tohoto stavu. Dlouhodobě se věnujeme zastupování křesťanských uprchlíků z Číny, díky čemuž došlo k zjištění potřeby centralizace, zefektivnění práce a pokrytí nákladů a služeb, které jsme již nebyli schopni poskytovat pro bono. Z naší dosavadní činnosti jsme zjistili, že často dochází ke zcela zbytečnému zamítnutí oprávněné žádosti o azyl, která by s odbornou pomoci a informovaností mohla být úspěšná.

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Leviticus 19,34

Co nabízíme?

Nabízíme a poskytujeme právní služby, vytváříme síť spolupracujících odborníků, vzdělávací materiály, podnikáme osvětu veřejnosti, spolupracujeme s dalšími organizacemi při pomoci uprchlíkům. Působíme také preventivně s nabídkou právních služeb a pomáháme tak zajistit cizincům právo na spravedlivý proces.

Kdo jiný?

V současné době není v České republice mnoho subjektů na křesťanských základech, poskytující odbornou pomoc napříč všemi aktuálními potřebami cizinců od právních, sociálních, zdravotních po duchovní.

V co věříme?

Věříme, že:

  • Bible (Písmo) je Boží slovo. (2 Timoteovi 3:16-17)
  • Písmo je živé a pozitivně ovlivňuje náš život. (Židům 4:12)
  • Věříme ve Svatou Trojici, která je nám zjevena skrze Písmo – Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý (Izaiáš 9:6, Matouš 28:19, 2 Korintským 13:14).
  • Všichni lidé jsou hříšníci a potřebují být spasení. (Římanům 3:23)
  • Bohu záleží na všech lidech a touží, aby byli zachráněni (Jan 3:16)
  • Spasení nevychází z našich skutků, ale můžeme je přijmout pouze díky milosti Boha skrze naši víru. (Efezským 2:8-9)
  • Dobré skutky, evangelizace a upřímná snaha pomoci druhým přirozeně vychází z naší vděčnosti Bohu a zároveň vyjadřují poslušnost Písmu (Žalm 9:1, Jan 15:12)
  • Církev tvoří lidé z různých věkových, etnických skupin a z různých prostředí a kultur (Zjevení 7:9)

Chcete vědět, jaké je aktuální dění? Přihlaste se k odběru našeho mailingu!

Náš tým

Mgr. Ilona Machandrová

PŘEDSEDKYNĚ CRS, PRÁVNÍK

Ilona je v současné době právníkem CRS a zároveň advokátkou. V advokacii působí od roku 2019. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a zaměřuje se ve své praxi na azylové a migrační právo. Ve svém volném čase se od roku 2014 věnuje misijní a dobrovolnické činnosti mezi uprchlíky, kteří se nacházejí na tzv. Balkánské stezce. Za účelem podpory této činnosti založila v roce 2016 Fond Naděje Pro Národy. (Dnes jedním z programů CRS). V létě 2018 také získala zkušenosti s fungováním JRS Malta.

Mgr. Ludmila Szonowska

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ CRS, PRÁVNÍK

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V roce 2016 začala s praxí v advokátní kanceláři Janíková, Novák a partneři, kde dostala mimo generální praxi také příležitost nahlédnout do světa azylového a migračního práva. Nyní zde působí jako advokátní koncipient. V oblasti práva azylového a migračního získala cenné poznatky nejen v českém prostředí, ale také jako intern v JRS Malta (léto 2017 a 2018), kde měla příležitost seznámit se s touto problematikou nejen na papíře, ale také přímo v detenčních a ubytovacích zařízeních. Terenní prací se dnes zabývá v prámci Projektu Naděje pro národy. Azylovou a migrační politikou se zabývala také ve své diplomové práci (Specifika tranzitních zemí ve společné evropské azylové politice).

Mgr. Ondřej Novák

PRÁVNÍK

Ondřej je právníkem CRS, ale i advokátem. V advokacii působí od roku 2009. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v r. 2012. V roce 2016 obdržel prestižní ocenění Talent roku (3. místo) v celojustiční soutěži Právník roku. Zakladatel advokátní kanceláře Janíková, Novák a partneři. Dlouhodobě se ve své praxi věnuje azylovému a migračnímu právu.