You are currently viewing Modlitwy CRS o sytuację na polsko-białoruskiej granicy

Modlitwy CRS o sytuację na polsko-białoruskiej granicy

  • Post category:Uncategorized

Od sierpnia na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys humanitarny. Wielu migrantów, którzy próbują dotrzeć do UE przez Białoruś utknęło w pasie przygranicznym. Ich sytuacja jest dramatyczna. Są przepychani ze strony białoruskiej przez tamtejsze służby, a polska Straż Graniczna odmawia przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie rejestruje ich i nie odwozi do przewidzianych prawem ośrodków recepcyjnych, ale stosuje wobec nich niezgodnie z prawem polskim i międzynarodowym tzw. pushbacki, czyli wypycha ich z powrotem na Białoruś. SG w oficjalnych komunikatach donosi o 200-600 udaremnionych próbach przekroczenia granicy dziennie.

Mieszkańcy wiosek i miasteczek w strefie oraz organizacje pozarządowe poruszające się na obrzeżach strefy piszą o skrajnie wycieńczonych, głodnych, przemoczonych, zmarzniętych ludziach, którym pomagają celowo lub przygodnie, w lesie, na mokradłach, u siebie na podwórzu. Natykają się na mężczyzn, kobiety, dzieci, pojedyncze osoby, albo grupy, które błąkają się po lesie od kilku tygodni, które były już wielokrotnie zatrzymywane i wyworzone na stronę białoruską. Do tej pory zmarło, najprawdopodobniej z wyziębienia, sześć osób. Migranci twierdzą, że zmarłych jest w lasach dużo więcej.

Polski rząd nie zastosował się do zarządzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego kontaktu uchodźców z grupy w Usnarzu z ich pełnomocnikami.  ETPC zobowiązał również polskie władze do dostarczenia migrantom w Usnarzu żywności, wody, opieki medycznej i tymczasowego schronienia. Pomoc ta nie została zapewniona, mimo że obowiązkiem władz państw członkowskich UE jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, niezależnie od statusu tych osób. Zlekceważenie zarządzenia Trybunału stanowi naruszenie Konwencji Praw Człowieka. 

W najnowszej historii migracji w Europie jest to sytuacja bez precedensu. Na terenie objętym stanem wyjątkowym nie mogą działać żadne organizacje niosące pomoc humanitarną, jest zakaz nagrywania i fotografowania, obejmujący również mieszkańców strefy. Mimo wielu apeli i wezwań, w strefie nie ma Polskiego Czerwonego Krzyża, Frontexu ani organizacji medyków oferujących gotowość niesienia pomocy ratującej zdrowie i życie

Na polsko-białoruskiej granicy umierają z wycieńczenia ludzie. Ta rozpaczliwa sytuacja wymaga nieustannych modlitw.

Ale możesz też dołączyć do wspólnych modlitw w najbliższą niedzielę 10 października 2021 r. pod tym linkiem.

Na daną godzinę może się wpisać więcej osób🙏. Ucieszy nas, jeśli się w niedzielę do modlitw przyłączycie. Módlmy się razem o prawa człowieka na granicy polsko-białoruskiej!

Możemy modlić się o:

  • siły, mądrość, miłosierdzie dla ludzi mieszkających w strefie
  • odwagę, rozwagę, prawość dla osób, które pracują w służbach mundurowych w strefie – Konwencja Genewska jest nadrzędna w stosunku do rozporządzeń MSWiA
  • by Pan Bóg zmienił podejście władz państwowych do tej sytuacji i tych ludzi i sprawił, by zobaczyli w nich osoby, które potrzebują pomocy. 
  • by ta pomoc się do tych ludzi dostała bez przeszkód.

Co jeszcze możemy zrobić, Ty i ja?

  • nie być obojętną/obojętnym; pamiętać…
  • ważyć słowa
  • wspierać migrantów np. przez organizacje zrzeszone w ramach Grupy Granica i inne
  • śledzić działania osób, które niosą bezpośrednią pomoc rzeczową, prawną, psychologiczną mimo niesprzyjających okoliczności, m.in.:

https://www.facebook.com/anna.alboth

https://www.facebook.com/miroslawq

https://www.facebook.com/anna.dabrowska.7568

https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow