Právě si prohlížíte Modlitby CRS za situaci na polsko-běloruské hranici

Modlitby CRS za situaci na polsko-běloruské hranici

  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Drazí přátelé!

 

Po letní pauze se opět vracíme k pravidelným modlitebním řetízkům. Tuto neděli, tedy 10. 10. 2021 se od 5,00 do půlnoci budeme společně modlit za situaci na hranici Polska a Běloruska.

Proč?

Na této hranici se již několik měsíců zdržují lidé, kteří z jednání běloruské strany vyvodili, že se tudy dostanou do Evropské unie. Současně ale Polsko začalo masivním způsobem porušovat mezinárodní závazky, když odmítají tyto osoby převzít, násilně je vytlačují ze svého území a odmítají je nechat podat žádost o mezinárodní ochranu.

Polská vláda zvláštními opatřeními uzavírá celou příhraniční oblast. K lidem se tak nedostává potřebná péče, humanitární pomoc apod. Na hranici je již hlášeno několik úmrtí (příčinou je zřejmě podchlazení). Dobrovolníci a neziskové organizace zde pomáhají partyzánsky. Pomocí se sami vystavují riziku postihu.

Obyvatelé  vesnic a městeček v příhraniční oblasti a nevládní organizace pohybující se na okraji uzavřené zóny píšou o extrémně vyčerpaných, hladových, promočených a mrznoucích lidech, kterým pomáhají cíleně nebo náhodně v lesech, v mokřadech nebo přímo na svém dvoře. Narážejí na muže, ženy, děti, jednotlivce nebo skupiny, kteří se toulají lesem již několik týdnů, byli již několikrát zadrženi a vyvedeni na běloruskou stranu. Doposud zemřelo, nejspíše následkem podchlazení, asi šest lidí. Migranti tvrdí že v lesích je mnohem více mrtvých.

Tradičně se budeme modlit v hodinových okénkách, do kterých se můžete přihlásit v této tabulce.

Za co se můžeme modlit?

  • sílu, moudrost a milosrdenství pro lidi žijící v té oblasti
  • odvahu, rozvahu, soucit a čestnost pro lidi, kteří v té zóně pracují v uniformovaných službách
  • aby se k těm lidem dostala pomoc bez překážek
  • aby Pán Bůh změnil přístup státních orgánů k této situaci a k těm lidem a učinil, že v nich spatří osoby které potřebují pomoc