CHRISTIAN REFUGEE SERVICE

Poskytujeme bezplatnou pomoc a právní služby cizincům

Kdo jsme?

Christian Refugee Service je křesťanskou neziskovou organizací, která pracuje na principu křesťanských hodnot a poskytuje kvalitní komplexní služby uprchlíkům. Poskytujeme nebo zprostředkováváme právní pomoc v oblasti cizineckého práva i jiných právních oblastech. Pomáháme při každodenních problémech a pořádáme humanitární výjezdy. Zprostředkováváme a poskytujeme duchovní oporu a snažíme se začlenit klienty do společnosti. Zajišťujeme právní služby, vytváříme síť odborníků, vzdělávací materiály, podnikáme osvětové aktivity pro veřejnost, spolupracujeme s organizacemi při pomoci uprchlíkům. Přicházíme preventivně s nabídkou právních služeb, abychom zamezili porušování práva na spravedlivý proces.

Aktuálně

Výjezd Srbsko srpen 2023

Drazí přátelé,náš tým se o víkendu vrátil ze Srbska, kde sloužil zejména rodinám s dětmi. Tým odjel ve složení Ilona, Jevhen, Dorka a mladý tým mládeže CB Český Těšín.Na místě se věnovali zejména programu pro děti a mládež. Připravili výtvarné, sportovní i jiné aktivity a společně s dětmi ze všech koutů světa si i přes

Uncategorized

Chystáme další výjezd s mladými misionáři!

Drazí přátelé, v CRS momentálně plánujeme další výjezd. Pokud nenastanou žádné změny, pak by tým ve složení Ilony, Dorky, Jevhena a týmu mládeže z CB Český Těšín mohl za necelé dva týdny vyrazit na výjezd do Srbska, kde by v táborech měli připravit program pro rodiny s dětmi. Opět bychom tak chtěli přivézt radost a

Uncategorized

Rijeka II.

Drazí přátelé!Rádi Vám přinášíme o další výjezdu do chorvatské Rijeky.Tentokrát s Ilonou vyrazili mladí lidí, mnohdy na svou úplně první misijní cestu. Do Rijeckého Transit Pointu, který jsme již dříve navštívili a podpořili, vyjela Ilona s Michalem, Reňou a mládežníky Mládeže pro Krista.Na místě podpořili místní službu transitujícím cizincům. Pomáhali s přípravou jídla, pití, ale

Uncategorized

Naše služby

Právní pomoc

Nabízíme právní služby v oblasti azylového a migračního práva a jiných oblastech

Duchovní pomoc

Zprostředkováváme duchovní rozhovory, evangelizační setkání, misijní výjezdy

Sociální pomoc

Pomáháme v těžkých životních situacích, zároveň poskytujeme oporu a asistenci

Vzdělávací aktivity

Nabízíme vzdělávací akce pro žáky a studenty, širokou veřejnost i odborníky

Náš tým

Mgr. Ilona Machandrová

předsedkyně CRS, právník

Mgr. Ludmila Szonowska

místopředsedkyně CRS, právník

Mgr. Ondřej Novák

právník

Napište nám

    Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) udělujete odesláním formuláře souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za účelem zasílání pravidelných informačních emailů nebo jiných informací o naší činnosti a možnostech naší podpory či poskytování našich služeb. Více zde.

    Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Dále máte právo požádat o přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) nebo výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR). Máte též právo vznést námitku proti jejich zpracování (čl. 21 GDPR). Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20 GDPR), právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR) a právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR). 

    Tato práva můžete uplatňovat prostřednictvím elektronické adresy info@c-r-s.cz. Proti zpracování osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového správního úřadu (čl. 77 GDPR), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

    Spolupracujeme: