CHRISTIAN REFUGEE SERVICE

 

Kdo jsme?

Christian Refugee Service je křesťanskou neziskovou organizací, která pracuje na principu křesťanských hodnot a poskytuje kvalitní komplexní služby uprchlíkům. Poskytujeme nebo zprostředkováváme právní pomoc v oblasti cizineckého práva i jiných právních oblastech. Pomáháme při každodenních problémech a v rámci projektu Naděje pro národy pořádáme misijně-humanitární výjezdy. Zprostředkováváme a poskytujeme duchovní oporu a snažíme se začlenit klienty do společnosti. Zajišťujeme právní služby, vytváříme síť odborníků, vzdělávací materiály, podnikáme osvětové aktivity pro veřejnost, spolupracujeme s organizacemi při pomoci uprchlíkům. Přicházíme preventivně s nabídkou právních služeb, abychom zamezili porušování práva na spravedlivý proces.

Aktuálně

Mládežnické výjezdy!

Drazí přátelé!Máme obrovskou radost, že i tento rok můžeme pořádat mládežnické výjezdy! Tedy výjezdy, kdy pomáháme potřebným, přinášíme radost a Boží Slovo a současně otevíráme mladým lidem okénko do misijního prostředí! Letos vyrazí dva týmy do Srbska!Moc se těšíme!Výjezdy je možné podpořit příspěvkem na účet Projektu Naděje pro národy (č. ú. 2601742826/2010), případně přes náš

Uncategorized

Jedeme do Athén!

Drazí přátelé,dnes náš mini dámský tým opět vyráží pomáhat a přinášet evangelium do uprchlických rodin v Athénách. Na místě budou opět navštěvovat zejména ženy a rodiny v obtížné životní situaci. Prosíme o Vaše modlitby za moudrost a bezpečí týmu!Výjezd můžete podpořit na účet Projektu Naděje pro národy nebo prostřednictvím Darujme:Důstojnost pro uprchlické ženyProjekt Naděje pro národyUž

Uncategorized

Nový projekt CRS - Důstojnost pro uprchlické ženy v Athénách

Drazí přátelé!V CRS dlouhodobě spolupracujeme s Photene v Athénách, která pracuje na pomoci ženám v tíživé situaci. Tato pomoc je pro nás zásadní. Proč? Situace, ve které se nacházejí, je náročná, mnohdy beznadějná… Představte si, že:Jste matka dvou malých dětí, a spolu s nimi žijete v uprchlickém táboře u řeckých Athén. Čekáte několik týdnů na vyřízení

Uncategorized

Naše služby

Právní pomoc

Nabízíme právní služby v oblasti azylového a migračního práva a jiných oblastech

Duchovní pomoc

Zprostředkováváme duchovní rozhovory, evangelizační setkání, misijní výjezdy

Sociální pomoc

Pomáháme v těžkých životních situacích, zároveň poskytujeme oporu a asistenci

Vzdělávací aktivity

Nabízíme vzdělávací akce pro žáky a studenty, širokou veřejnost i odborníky

Náš tým

Mgr. Ilona Machandrová

předsedkyně CRS, právník

Mgr. Ludmila Szonowska

místopředsedkyně CRS, právník

Mgr. Ondřej Novák

právník

Napište nám

    CAPTCHA ImageZměna obrázku

    Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) udělujete odesláním formuláře souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za účelem zasílání pravidelných informačních emailů nebo jiných informací o naší činnosti a možnostech naší podpory či poskytování našich služeb. Více zde.

    Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Dále máte právo požádat o přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) nebo výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR). Máte též právo vznést námitku proti jejich zpracování (čl. 21 GDPR). Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20 GDPR), právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR) a právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR). 

    Tato práva můžete uplatňovat prostřednictvím elektronické adresy info@c-r-s.cz. Proti zpracování osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového správního úřadu (čl. 77 GDPR), kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

    Spolupracujeme: