Právě si prohlížíte Výjezd Bosna – únor 2023

Výjezd Bosna – únor 2023

  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Drazí přátelé,

děkujeme za Vaší podporu výjezdu do Bosny. Tým nakonec navštívil naše uprchlické přátele v Chorvatsku, kde byli deportováni z Rakouska. Na místě zabezpečili základní potřeby – zejména oblečení a předali misijní materiály pro misii v kempech. Následně přes drobné obtíže s pneumatikou dorazili do Bihače a následně navštívili Velikou Kladušu a její okolí a město Banja Luka a pohraniční oblast.

Na místě je nyní o poznání méně osob. Chorvatsko do značné míry otevřelo své vnější hranice a přejít tedy dovnitř EU není takový problém. Část lidí se také na cestu připravuje spíše až za vhodnějšího počasí, případně jsou v kempech na základě policejních zátahů.

I přesto měl tým požehnané setkání s několika lidmi, v rámci kterých měli možnost předat Boží Slovo a nabídnout modlitbu. 

Cesta byla zásadní také v tom, že jsme navázali cenné kontakty s lidmi na místě a můžeme tak lépe koordinovat další práci na Balkánské stezce nebo i v jiných místech, dle aktuální potřeby. 

Modlete se prosím o moudrost při plánování dalších výjezdů!