Novinky na poli migrace

Drazí přátelé!Přinášíme Vám krátké shrnutí toho, co se děje na poli migraci v Evropě právě nyní. Pro ty, kteří pravidelně sledují naše sociální sítě není novinkou, že se zvedají počty osob, které přechází přes naše území.Syrští uprchlíci u násV současné chvíli přes území České republiky migrují především Syřané, a to zejména do Německa. U nás jsou pouze zaevidováni, následně pokračují do své cílové destinace. S největší pravděpodobností tito lidé cestují…

Žádný komentář

Co, když ne azyl?

Jiné formy mezinárodní ochranyMezi žadateli o tzv. mezinárodní ochranu patři také dlouhá řada těch, kteří na azyl nárok nemají. A to z různých důvodů... Například proto, že jejich příkoří v zemi původu nedosahují rozsahu pronásledování nebo proto, že nesplňují jinou podmínku.Tito lidé tak sice v zemi svého původu mohou být ve vážném ohrožení, současně ale nedostanou azyl, který by jim zajistil relativně stálou ochranu, pobytová povolení a další výhody, de facto…

Žádný komentář

Právní pomoc – kdo má nárok na azyl?

Co je to pronásledování a za jakých podmínek lze získat azyl? Mimo sociální a humanitární pomoc nadále poskytujeme také právní služby. V poslední době se jednalo zejména o dvě kauzy správních žalob proti rozhodnutí správního orgánu, kdy jedna byla úspěšná, druhá je nyní před Nejvyšším správním soudem. Obě se týkaly afghánských státních občanů, kteří ještě před svým útěkem ze země, před převratem měli v zemi původu značné potíže s pronásledováním…

Žádný komentář

Pobyt ukrajinských občanů

Drazí přátelé, množí se dotazy i dezinformace ohledně pobytu ukrajinských občanů na našem území!Primárně každý den řešíme dotazy ohledně pobytového statusu Ukrajinců u nás. Tady tři základní otázky, společně s odpovědí - FAQ Ukrajina!Musí osoba ihned požádat o speciální vízum/dočasnou ochranu?Na občany Ukrajiny se vztahuje bezvízový pobyt do 90 dní, stačí tedy pouze registrovat pobyt na území, o vízum požádat později. Rychlejší žádost ale může přinášet celou řadu výhod.→ vízum…

Žádný komentář

Modlitební výzva listopad 2021 – Běloruská hranice v. 2

POZOR UPDATE!Vzhledem k neustále se zhoršující situaci jsem se rozhodli držet výzvu každou neděli až do vyřešení problému! Jak náš tým minulý týden zjistil, na místě především chybí jakákoliv pomoc! Oba státy neumožňují přísun humanitární a lékařské pomoci! Modleme se společně za řešení! Drazí přátelé!Situace na polsko a teď už i litevsko-běloruské hranici se nijak výrazně nezlepšila, dokonce se ještě zhoršuje. Chceme tak i nadcházející neděli věnovat modlitbám za politickou situaci,…

Žádný komentář

Zdravotní pojištění dětí cizinců

Návrh zamítnut, ale naděje umírá posledníDrazí přátelé,včera 13. 7. 2021 Poslanecká sněmovna projednávala návrh na novelu zákona o pobytu cizinců. Tato novela by měla možnost zvrátit tristní situaci pojišťování dětí cizinců. Ačkoliv jejich rodiče mají řádný pobytový status (povětšinou trvalý pobyt), řádně hradí daně i pojistné, jejich děti nemají nárok na přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění.Musejí tak být od narození pojištěny komerčním způsobem. K takovému pojištění je ovšem nutno dodat,…

Žádný komentář

Prohlášení CRS ve věci kauzy čínských křesťanů

Vážení bratři a sestry,prosíme abyste tomuto emailu věnovali zvláštní pozornost. Obracíme se na Vás jako na duchovní rodinu v Kristu, členy sborů a farností, starší sborů a představené, vedení církví a ekumenických společenství s naléhavou výzvou k podpoře čínských křesťanů.V příloze zasíláme prohlášení spolku CRS, protože jsme jako jeho zakladatelé současně také právními zástupci čínských křesťanů a jejich situaci vnímáme jako velmi znepokojivou.Žádáme Vás, abyste nám pomohli svou aktivitou hájit…

Žádný komentář